RAPID-S GEL FÄRGBORTTAGARE

RAPID-S

Färgborttagare i  gelform

Är starkare än RAPID+ Färgborttagare Gel.

Hantering:

Pensla på medlet, låt det verka. Skölj rent rikligt med vatten.
Beroende på färgskiktets tjocklek, kvalité och värme/kyla kan behandlingstiden variera.
Vid svåra färger upprepar man behandlingen.
Godset skall vara torrt före behandlingen.

  • Löser effektivt färg på alla metaller och trä.  
  • Helt lösligt i vatten.   
  • Biologiskt nedbrytbar.   
  • Fri från klorerande lösningsmedel.

Produkten skall användas outspädd.

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud. 

Förpackning:    2 L,  10 L