RAPID-S FÄRGBORTTAGARE

RAPID-S

Färgborttagare

Är en snabbare färgborttagare och starkare än RAPID+, som effektivt löser de flesta kända lacker på den kortaste behandlingstiden.
OBS! Kan ibland vara för stark för aluminium, beroende på färgskiktets tjocklek!

  • Löser effektivt färg på alla metaller.  
  • Biologiskt nedbrytbar.  
  • Fri från klorerade lösningsmedel.  
  • Helt lösligt i vatten.  
  • Produkten bör värmas till 55-65°C för kortare behandlingstider.

Produkten skall användas outspädd.

Om vätskan rörs om och med värme så förkortas behandlingstiden. 

Spola rent rikligt med vatten!

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud. 

Förpackningar:   1 L, 5L, 25L, 200L