RAPID PLUS GEL FÄRGBORTTAGARE

RAPID+     

Färgborttagare i gelform  

Pensla på medlet, låt det verka. Skölj rent rikligt med vatten.  
Beroende på färgskiktets tjocklek, kvalité och värme/kyla kan behandlingstiden variera.
Vid svåra färger upprepar man behandlingen.  
Godset skall vara torrt före behandlingen.   

  • Löser effektivt färg på alla metaller och trä.  
  • Helt lösligt i vatten.  
  • Biologiskt nedbrytbar.   
  • Fri från klorerande lösningsmedel.

Produkten skall användas outspädd.

Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.
Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud. 

Förpackning:   2 L, 10 L