RAPID PLUS FÄRGBORTTAGNING

RAPID PLUS FÄRGBORTTAGNING

RAPID +

Färgborttagning

Är en snabb allround färgborttagare som effektivt löser de flesta kända lacker på den kortaste behandlingstiden.

  • Löser effektivt färg på alla metaller och trä.
  • Biologiskt nedbrytbar.  
  • Fri från klorerade lösningsmedel.  
  • Helt lösligt i vatten.  
  • Produkten arbetar i rumstemperatur, men kan värmas till 60°C för att få kortare behandlingstider.

Produkten skall användas outspädd. 

Om vätskan rörs om och värme tillsätts erhålls en kortare behandlingstid.

Spola rent rikligt med vatten!
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.


Klassificering:    Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.

Förpackningar:   1 L, 5L, 25L, 200L