RAPID+ KLOTTERBORTTAGARE

RAPID+ Klotterborttagare

Är en starkare klotterborttagare än vad No10 är.

Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, trä och metaller.

Helt lösligt i vatten.  

  • Biologiskt nedbrytbar   
  • Fri från klorerade lösningsmedel   
  • Använd borste eller trasa - skölj rent rikligt med vatten.  

Finns i flytande eller i trögflytande form.

Flytande form sprayar man på, trögflytande form penslar man på, låt det verka.  
Spola rent rikligt med vatten.   
Produkten skall användas outspädd.
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.