POWER UP OIL ADDITIVE

POWER UP OIL ADDITIVE

OIL ADDITIVE  250 ml

Oil Additive ger en oljefilm som har minst 5-10 gånger så hög slitstyrka som i vanlig olja.

POWER UP's OIL ADDITIVE är en oljebaserad produkt vars uppgift är att, som tillsats till andra oljeprodukter t.ex. hydrauloljor, motoroljor, växellådoljor, smörjfett m.m., åstadkomma en extremt hög vidhäftningsförmåga hos den oljefilm som byggs upp. Oil Additive ger en oljefilm som har minst 5-10 gånger så hög slitstyrka som i vanlig olja.
Låter inte metall gå mot metall som gör att den reducerar friktionen.

- reducerar friktion, värme och slitage. Stannar kvar på metallytan och ger fullgod smörjning   

  direkt från start.

- skyddar i alla temperaturer, tål extrem värme (utmärkt för turbo)
  och får oljan att flyta även vid -39 C.

- rengör sot och andra föroreningar som bildas i motorn och rinner inte av
  när man stänger av motorn.

- ökar effekten genom minskad friktion mellan rörliga delar och ger ökad livslängd. Testar visar

  en ökning upp till 2.5 gånger.

- spar bränsle genom minskad friktion.

MOTORER: 

Bensin och diesel 3 % ( 0,3 dl / liter motorolja) vid varje oljebyte.
Första oljebytet skall göras after 50 - mil, eller 25 - 50 timmer.
Därefter normale oljebyten enligt fabrikantens anvisningar i instruktionsboken.


AUTOMATLÅDOR:   Blanda 1 % ( 0,1 dl / liter).


HYDRAULSYSTEM:  Blanda 3 % (0,3 dl / liter). Oil Additive är speciellt bra för hårt belastade kedjor och lager.


VÄXELLÅDOR (EJ AUTOMAT) OCH TRANSMISSION:
Blanda i 3 % (0,3 dl / liter).

Automatväxel 1 %
Våta bromsar 2%


ANVÄND EJ OIL ADDITIVE i bromssystem eller där friktion behövs t ex diffspärr, lamelltyp på personbilar.
Oil Additive är en produkt även för andra användningsområden t ex pressar, stansar kompressorer osv. Om du är osäker kontakta oss för information.
Oil Additive är inte till för att täppa till läckage eller reparera mekaniska skador.
All olja är en färskvara, vi rekommenderar att produkten används inom 2 år efter inköp.

Specifik vikt vid 16°C                       13.1 API
Flampunkt, Cleveland open cup         71°C
Antändningstemperatur                    81°C
Viskositet vid 40°C                           53.4 SUS (8.40) cSt
Viskositet vid 100°C                         34.9 SUS (2.60) cSt
Viskositetsindex                               120
Lägsta flyttemperatur                       - 39°C
Stoftinnehåll (svavel)                       0.638 %
Total Base No. ASTM D 2896            31.2 mg KOH/gmLite info:
Dielectric Constant ASTM D 1816 Ave 46.8 KvacViskositet: En tillsats av 3 % Oil Additive resulterar i en obetydlig förändring av viskositeten, t.ex. denna olja ger som resultat 53.4 SUS vid samma temperatur. Förändring 0.7 SUS
Flampunkt: När Power Up som har flampunkt 71°C används som en 3%-ig tillsats till en olja med en flampunkt vid 205°C blir blandningens flampunkt 182°C. D.v.s. en obetydlig förändring.
Lägsta flyttemperatur: Oil Additive är mycket effektiv vid kyla som ett medel att sänka lägsta temperatur, t ex 97 % Chevron OC 32 Turbine Oil och 3% Oil Additive har en uppmätt lägsta flyttemperatur vid -39°C.
Chevron OC Turbine Oil har i sig själv lägsta flyttemperatur vid -26°C
Base No: Oil Additive är motståndskraftig mot föroreningar pga. sin grundläggande uppbyggnad.
Då Oil Additrive är alkaliskt har den en inbyggd reserv som förhindrar uppkomsten av föreningar under en längre period. Den innehåller också medel som löser kol och sotavlagringar samt motverkar uppkomst av nya sådana.