OLJEAVSKILJARE PETRO XTRACTOR

OLJEAVSKILJARE PETRO XTRACTOR

OLJESKIMMER PX  

För grundvatten 

Oljeavskiljare för grundvattenapplikationer och kräver ett borrat hål på endast 50 mm som kan vara 30 meter djupt. 

Plockar upp och separerar oljan utan pumpar eller filter.

Abanaki PetroXtractor är ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt att ta bort olja, bränsle och andra flytande kolväten från vatten där tillgången till vätskeytan är begränsad. 

Det fungerar effektivt som saneringsutrustning för grundvatten som är förorenat av olja, med hjälp av befintliga utvinnings- och övervakningsbrunnar. 

Ofta kommer PetroXtractor Well Oil Skimmer att arbeta ensam att minska olja eller bränsleinnehåll till en acceptabel E.P.A. nivå. 

Enkel och snabb rengöring. 

Liten monteringsyta. 

Minimalt underhåll.    

Varierande vatten nivå inga problem.    

Robust konstruktion för tuffa förhållande både inne och utomhus. 

Kan installeras på platser utan översyn och jobba dygnet runt eller styras med timer.

  • Band i plast, bredd 25, 50 eller 100 mm    
  • Max dränk djup 30 meter    
  • Kapacitet max 11-45 liter olja/timma beroende på bandbredd   
  • Max temperatur 80° C 
  • Vätskans pH 3-13     
  • Vikt 15-25 kg beroende på konfigurering      
  • Motor 1 fas med kuggväxel    
  • Tillverkad i lackerat stål eller rostfritt stål 
Enheten kan användas överallt och kan levereras med 1 eller 3 fas motor, explosionsskyddade och pneumatiska motor, eller likströms motor för batteridrift och solceller.  
 
Kapacitet och bandbredd 
Modell PX-A     11 liter/minut Bandbredd 25 mm 
Modell PX-B     23 liter/minut Bandbredd 50 mm 
Modell PX-C    45 liter/minut Bandbredd 100 mm 
Kapaciteten avser SAE 30 olja