NO 10 KLOTTERBORTTAGARE

No 10 Klotterborttagare

Löser upp klotter på alla underlag, t.ex betong, plast, metaller och textilier.

Helt lösligt i vatten.   

  • Biologiskt nedbrytbar   
  • Fri från klorerade lösningsmedel   
  • Använd borste eller trasa - skölj rent rikligt med vatten.   

Finns i flytande eller i trögflytande form.

Flytande form sprayar man på, trögflytande form penslar man på, låt det verka.  
Spola rent rikligt med vatten.
Produkten används outspädd.
Kemikalierna är helt upplösliga i vatten. Vid normal behandling är kemikalierna inte klassade som brandfarliga.

Klassificering: Lokalt irriterande, irriterar ögon och hud.