NEVASTANE LUBE SPRAY

NEVASTANE LUBE SPRAY

NEVASTANE LUBE SPRAY 

Livsmedelgodkänd smörjspray  

Vidhäftande smörjspray för livsmedels producenter. 

Rekommenderas såväl till slakterier som till bagerier. 

  • Smörjmedel utan droppunkt.
  • Lukt och smakfritt smörjmdel  
  • Mycket god motståndskraft mot vatten och vattenånga. 

Kompatibel med elastomerer och plaster som normalt används i livsmedelsmaskiner. 

 

Internationella klassificeringar:

NSF H1