NEVASTANE LUBE AEROSOL

NEVASTANE LUBE AEROSOL

NEVASTANE LUBE AEROSOL 

Livsmedelgodkänt smörjmedel för maskiner och transportband 

Ett smörjmedel för daglig smörjning av småmaskiner inom livsmedelsproduktion. 

NSF H1-klassad    

Mycket bra vidhäftning på metallytor.
Lukt- och smakfritt smörjmedel.
Motståndskraftig mot vatten och vattenånga.
Kompatibel med de flesta material som normalt används i livsmedelsmaskiner.  

Tekniska data:

Färg:        Färglös 

Basolje viskositet:    90 mm2 /s vid 40°C