NESTE BIOHYRDAULI SE

NESTE BIOHYRDAULI SE

NESTE BIOHYDRAULI N

Bionedbrytbar helt syntetisk hydraulolja   

ISO VG 15, 32, 46 och 68   

ISO 15380 L-HEES  

SS 15 54 34 BV Miljöanpassad       Nedladdningsbart produktblad

Neste Biohydrauli SE är helt syntetisk biologiskt nedbrytbar hydraulolja, tillverkad av helt förnybararåvaror av naturligt ursprung.

Den är inte giftigt och den är miljövänlig. Neste Biohydrauli SE är speciellt anpassad för hydrauliska applikationer där läckage och slangskador kan leda till oljeutsläpp i natur och orsaka en allvarlig miljörisk.

Hög viskositetsindex och goda köld egenskaper möjliggör brett driftstemperaturområde.

Utmärkt skjuvstabilitet och effektivt skydd mot slitage säkerställer hög effektivitet i det hydrauliska systemet och minskar slitage på hydraulpump och motor.

Den är överlägsen jämfört med traditionella vegetabiliskaoljor på grund av goda köldegenskaper och god oxidationsstabilitet.

  • Neste Biohydrauli SE 46 är speciellt lämplig för system i skogsmaskiner och grävmaskiner. 
  • Neste Biohydrauli SE 15 är lämplig för användning vid extrem kyla.
  • Neste Biohydrauli SE 32 är lämplig för användning i traktorer och grävare hydraulik året runt.  
  • Neste Biohydrauli SE 68 är ett utmärkt val för höga temperaturer sommartid.

Neste Biohydrauli SE kan blandas med andra syntetiska estrar, men en liten mängd vegetabilisk rapsolja kan påverka dess egenskaper negativt. 

Neste Biohydrauli Se kan användas istället för vanliga mineralbaserade oljor.

OBS! Vid byte från mineral olja till Biohydrauli SE olja, rekommenderas det att tömma och spolas för attsäkerställa dess biologisk nedbrytbarhet.