MULTIS XHV2 VÄNDSKIVEFETT

MULTIS XHV2 VÄNDSKIVEFETT

MULTIS XHV 2 

Vändskivefett 

MULTIS XHV 2 är ett multifunktionsfett för extremt tryck, framtaget för smörjning för alla typer av applikationer, som arbetar med medelhöga och låga hastigheter, där fettet finns krävs för att bära exceptionell tung belastning i våta, dammiga och/eller torra förhållanden.   
 
MULTIS XHV 2 är utomordentligt lämpligt som fett för "vändskive" i transportapplikationer.
MULTIS XHV 2 är även lämplig som EP-multifunktionsfett, långsamt rörligt tungt laddat industriella och "off road" applikationer där vatten ofta kommer i kontakt med fettet.   
 
Specifikationer: 
  • ISO 6743-9: L-XBCHB 2    
  • DIN 51 502: KP2K -20 
 
Enastående vidhäftning till metall.
God termisk stabilitet, vilket leder till hög motståndskraft mot temperaturvariationer.  
Mycket hög basoljeviskositet, för långsamma tungt laddade applikationer.   
 

Art.nr:  160801   PATRON 400 gram     

Art.nr:  121049   HINK 18 kg