MULTIS KOMPLEX EP2

MULTIS KOMPLEX EP2

MULTIS KOMPLEX EP2  

Rött universalfett 

MULTIS COMPLEX EP 2 är utformad för smörjning av olika tillämpningar i alla
typer arbetsförhållanden, men speciellt där temperaturen är hög och
användningen av konventionellt litiumfett är begränsad
MULTIS COMPLEX EP 2 är ett universalfett, sammansatt för smörjning av
belastade glid-, kul- och rullager, universalknutar, chassin och olika stötbelastade
eller vibrerande tillämpningar i utrustning för transport, jordbruk och terrängfordon
Speciellt lämplig som universellt smörjfett för industriella tillämpningar där det
krävs ett NLGI 2 fett för EP och som tål höga temperaturer.  

Specifikationer:

 • ISO 6743-9:
  DIN 51 502:
  L-XBEHB 2
  KP2P-20

Bildar en smörjfilm som är varaktig och som står emot fukt, temperaturvariationer
och förorening, och minskar därför underhåll och kostnader

 • Basolja:   Mineralisk
 • Förtjockningsmedel:  Lithium komplex
 • Färg:        Röd  

Förpackningar:

 • 400 gr patron
 • 18 Kg
 • 50 Kg
 • 180 Kg