MULTIS EP2

MULTIS EP2

MULTIS EP2

Universalfett

Allmän smörjning av belastade glid-, kullager, hjullager, kardanknutar, chassi, och olika applikationsområden med stötar och vibrationer under transport, jordbruk och terrängfordon, som verkar i våta, dammiga och / eller torra förhållanden. 

  • Basolja:     Mineralisk
  • Förtjockningsmedel:  Lithium/Kalcium 


Specifikation:

  • ISO 6743-9
  • L-XBCEB 2 
  • DIN 51502 


Godkänd av Daimler Chrysler sida 267,0  
Driftstemperaturområde:  -25 till 120 ° C.  

Förpackningar:  

  • 400 gr tub
  • 400 gr LS tub
  • 18 Kg
  • 50 Kg