MAX 10W-40

MAX 10W-40

GULF MAX 10W-40 

Specifikationer:

Internationella specifikationer:  API SL, CF


Gulf MAX 10W-40 - en högkvalitativ motorolja för bilar, avsedd för moderna bensinmotorer med eller utan turbo och lätta diesellastbilar.
Alla viskositetsklasser överstiger kraven i API SL.

Ger minskad bildningen av avlagringar och slam, vilket ökar oljans livslängd

De aktiva detergenter ger en ren motor.

Antislittillsatsmedel minskar motorslitaget och minska driftskostnaderna

God flytbarhet vid låg temperatur ger lätt startade fordon vid låga omgivningstemperaturer.Densitet vid 20 ° C, kg / l, ASTM D 1298                  0,885
Viskositet vid 100 ° C, cSt, ASTM D                         44514,40
Viskositetsindex, ASTM D                                        2270154
Flampunkt, ° C, ASTM D                                         92224
Lägsta flytpunkt, ° C, ASTM D                                 97-33
Totalt bastal mg KOH / g, ASTM D                           28966,80
Sulfataska, vikt%, ASTM D                                     8740,82