KYLSPRAY -55°C

KYLSPRAY  -55°C

KYLSPRAY  TEST

Master Electonic Test  

Master Electronic Test är en kylspray för undersökning av termodefekter på motstånd, dioder och transistorer. Genom att ha maskinen i drift kan respektive komponent testas. Electronic Test är inte brandfarlig eller ledande och angriper inte lacker, plaster eller andra material.   

Electronic Test kyler ner till - 55°C. 

  • Ej brandfarlig 
  • Ej ledande   

Art.nr:  

72012    125 ml

72011     250 ml