KRAFTTVÄTT

KRAFTTVÄTT

KRAFTTVÄTT   

Fordonstvätt för tyngre fordon   

För effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner mm.

Klarar besvärliga typer av vägsmuts.

Avlägsnar även oljerik smuts och fett från fordon, maskindelar och golv. 


Egenskaper
Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.


Bruksanvisning
Applicera med lågtrycksspruta.

Låt verka 3-4 min. Spola av med högtryck.

Låt aldrig produkten torka in.

 
Blandningsförhållande
Krafttvätt blandas med vatten.


Dosering        
Lågtrycksspruta               1:4 - 1:25
Manuell rengöring            1:10 - 1:100
Högtrycksagg. injicering   2 - 10%


Tekniska data
Löslighet i vatten             Lättlösligt
Färg                                 Klar/ljusgul
Lukt                                 Svag egendoft
Densitet                           1,020        
pH i koncentrat                Ca 12,5 
Kokpunkt                         100°C
Lagring                           +15°C - +25°Chttps://www.naturskyddsforeningen.se/fordonstvattmedel