KALLAVFETTNING EXTRA

KALLAVFETTNING EXTRA

Kallavfettning Extra 

Lågaromatisk  

Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Produkten har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar.

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt.


Egenskaper
Kallavfettning Extra innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan.

Till skillnad från traditionella kallavfettningsmedel fungerar Kallavfettning Extra också mycket effektivt vid applicering på våta ytor.

Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren.

Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.


Oljeseparering  

  • Produkten separerar snabbt från vatten.  

Bruksanvisning  

  • Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten.  

Dosering   

  • Produkten används outspädd.

Tekniska data   

  • Färg              Klar vätska  
  • Densitet        Ca 0,83        
  • Aromathalt    Max 0,5%   
  • Flampunkt     Ca 65°C   
  • Lagring          +15°C - +25°C