KABELSKO SORTIMENT 325 DELAR

KABELSKO SORTIMENT 325 DELAR

KABELSKO SORTIMENT

325 DELAR  

Innehåller:

  • Kabelskor
  • Skarvklämmor  
  • Kopplingsplintar 
  • Buntband  
  • Kabelskotång  LP 

Art.nr:    AKS-36 

Pris: