HTX PRESTIGE 20W-50

HTX PRESTIGE 20W-50

HTX PRESTIGE 20W-50   

For classic cars  

HTX PRESTIGE 20W-50 är en mineralolja för motorer som passar för
nyare eller klassiska bilar.

Tack vare sin höga viskositet åstadkommer HTX PRESTIGE 20W-50 en konstant oljefilm även vid varmt väder och skapar därmed ett optimalt skydd. Oljans mineralteknologi är mycket effektiv när det gäller att bibehålla en stark film mellan cylindervägg och kolvringar.
Detta betyder mindre slitage och samtidigt ett bra kompressionsförhållande. Oljan passar för de flesta packningar i äldre bilar.
Tack vare minimal oljeförlust är den perfekt för äldre fordon.


Fördelar för kunden:  

• Rengöringsförmågan är optimerad för att förhindra uppkomst av
metallpartiklar som åtföljs av gasdetonationer i förbränningskammaren
och lackavsättningar.
• Bättre skydd mot slitage tack vare sin multigrade-teknologi som
förhindrar problem med oljeflödet vid låga temperaturer (på grund av
alltför hög belastning på oljepumpen eller, i vissa fall, otillräckligt med
olja vid start, som medför att hela smörjsystemet havererar).
• Kompatibel med bränslen till både vanliga och klassiska bilar och med
syntetiska och icke-syntetiska oljor.


                                   Metod                   Enhet      20W50

Densitet vid 15 °C       ASTM D1298             kg/m³     889
Viskositet vid 100 °C   ASTM 445                 mm²/s    17,9
Viskositetsindex          ASTM D2270               -           123
Flytpunkt                    ASTM D97                 °C          -27
Flampunkt                  ASTM D92                 °C          > 220


Produktblad