VERKTYGSFÄSTEN OCH BITS

VERKTYGSFÄSTEN OCH BITS

VERKTYGSFÄSTEN OCH BITS  

Vi har bitshållare för drivände med 4-kantsfäste:  3/8" - 1 1/2"  

Bits finns från 5-50 mm sexkant och motsvara´nde tum-storlekar. 

Bitsen låses med en spetsig skruv längs med det V-formade spåret i bitsens hörn. 

Vid behov säkras skruven ytterligare med gänglåsning
We have bit holders with square drives: 3/8"-1 1/2"
Bits are from 5-50 mm hexagon and corresponding inch
sizes. Bits is locked with a pointed screw against the
V-shaped groove in bits corner.
If necessary, screw secured further with thread locker.