GULFCUT ALM

GULFCUT ALM

GULFCUT ALM     

En högkvalitativ klorfri, biostabil, semisyntetisk vattenblandbar kylvätska utformad för att ge bästa resultat vid bearbetning av aluminiumlegeringar. Vid bearbetning av aluminium är Gulfcut ALM det självklara klorfria alternativet som dessutom ger mycket goda resultat vid bearbetning av stål- och titanlegeringar.
Gulfcut ALM ger en lågskummande emulsion vilket gör den lämplig för användning i maskiner som arbetar med moderna högtryckssystem. Förutom låg skumning i mjukt vatten så visar Gulfcut ALM utmärkt tolerans av hårt vatten och eftersom den avvisar läckolja så skapas förutsättningar för en mycket ren arbetsmiljö.
Gulfcut ALM tillhandahåller exceptionell motståndskraft mot bakteriell nedbrytning vilket gör den lämplig för användning i såväl stora centralsystem som i maskiner med separata tankar.


Egenskaper - fördelar
• Utmärkt smörjförmåga
• Utmärkt EP prestanda
• Speciellt lämpad för aluminium
• Bra motståndskraft mot bakteriell nedbrytning
• Fri från klor och sekundära aminer
• Utmärkt ytfinish
• Förlänger skärverktygens liv
• Lågskummande
• Lämpligt för känsliga legeringar


Typiska data och egenskaper: 
Utseende koncentrat                             Gult
Utseende brukslösning                          Mjölkig
Skumningstendens                               Låg
Skumrest = 0 ml (@ 5%, 2,0 dH) [sek]  7
Densitet -koncentrat - vid 20oC             0.95
pH @ 5%                                             9.2
Refraktometerfaktor                             1.0


Rekommenderad inblandning:
Normal bearbetning:                            4 - 6%
Tung bearbetning:                               6 - 10%


Förpackning:   20 L


Produktblad