GULF UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID

GULF UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID

GULF UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION FLUID     

Högprestandavätska för transmissioner - hydraulik - våta bromsar  

Produktbeskrivning
Gulf Universal Tractor Transmission Fluid, UTTF 80W är en högkvalitets olja för användning i transmissioner, hydraulsystem och våta bromsar på traktorer och arbetsmaskiner. Oljan är specifikt utvecklad för användning där en gemensam tank försörjer transmissioner, slutväxlar och hydraulsystem.


Rekommenderad användning
• Traktorer och annan utrustning som använder gemensam vätska för smörjning av transmission, differential och hydraulsystem.
• Rekommenderas för arbetsmaskiner inom jordbruk, byggverksamhet och gruvdrift.
• Caterpillars powershift transmissioner där krav på TO-2 vätska efterfrågas.
• Kan användas i transmissioner som kräver en AP  

Specifikationer:  

API GL-4, Eaton Vickers 35VQ25, Ford M2C86-B/C, M2C134-D, M2C48-
B/C, M2C41B, White(Q 1705, 1722, 1766, 1766B, 1802, 1826, Massey
Ferguson 1127A/B, 1129A, M1110, M1135, M1141, M1143, M1145, John
Deere J14 A/B/C, J20C/D, J21A, Allison C-3/C-4, Caterpillar TO-2, Sauer
Sunstrand /Danfoss, (Hydrostatic Transfluid)
J.I.Case/Case international(MS-1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210,
JIC-143/144/145/185), Denison HF-0, HF-1, HF-2 Kubota UDT Fluid    

Tekniska data:

SAE                                       SAE J300              80W
Densitet, 15°C                       ASTM D4052        885 kg/m3
Viskositet, 100°C                   ASTM D7042        9.6 mm2/s (cSt)
Viskositet Brookfield, -18°C   ASTM D5293        <4000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex                     ASTM D2270       >138
Flampunkt (COC)                  ASTM D92            >210°C
Lägsta flyttemperatur            ASTM D97            -<30°C
Bastal (TBN)                         ASTM D2896        9.18 mg KOH/g
Sulfataska                             ASTM D874           1.34 %