CROWN MP 2,5

CROWN MP 2,5

GULF CROWN MP 2,5       

Blått fett för marin smörjning eller andra ställen som utsätts för mycket vatten.    

Teknisk fakta 

Litiumförtvålat universalfett, förstärkt med polymerer för att ge ökad vidhäftning och för att förhindra bortspolning av vatten.

Användningsområde:

Rekommenderas för användning inom fordonsindustri, lantbruk samt industriella applikationer med hög belastning där risk för vattenspolning finns. Utklassar traditionellt fett i marina applikationer genom dess förmåga att klara höga temperaturer och oregelbunden samt hög belastning i vattenutsatt miljö.


Innehåller inte bly.

NLGI värde:           2,5

Färg:                     Blå

Förpackning:          400 g tub