GULF CLASSIC 20W-50 Mineral

GULF CLASSIC 20W-50 Mineral

GULF CLASSIC 20W-50  

 

Internationella specifikationer:   API SF/CF 

 

Gulf Classic 20W-50 är en modern mineralolja framtagen för bensin- och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zink-tillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning.

Gulf Classic 20W-50 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zinktillsats. Avsaknad av tvättande tillsatser minimerar risken att gamla avlagringar lossnar och orsakar igensättningar.

 

Förpackning:   5L

 

Typiska data:
SAE                               SAE J20W-506               20W-50
Densitet, 15°C                ASTM D4052                 893 kg/m3
Viskositet, 40°C              ASTM D445                   159 mm2/s
Viskositet, 100°C            ASTM D445                   17 mm2/s
Viskositetsindex              ASTM D2270                 115
Viskositet, CCS, -15°C     ASTM D5293                 9500 mPa.s (cP)
Flampunkt (COC)            ASTM D92                     >201°C
Lägsta flyttemperatur      ASTM D97                     <-21°C
Bastal (TBN)                   ASTM D2896                 5,2 mg KOH/g