CASCADE HD-SYNTH

CASCADE HD-SYNTH

Gulf Cascade HD-Synth   

Cascade HD-Synth är en riktigt allround vattenlöslig skärvätska för den som vill ha en helsyntetiskt skärvätska.

Gulf Cascade HD SYNTH är fri från klor,aminer och svavel.
För bearbetning av alla järnlegeringar, rostfria stål, hög hårdhet stål, gjutjärn, inconel och är kompatibel med andra höghållfasta legeringar. 

Lämplig för användning i både hög- och lågtrycks CNC verktygsmaskiner, ger utmärkt skydd mot korrosion.


Allmän bearbetning                                           5-6 %

Drev bearbetning                                              6-10 %

Djuphålsborrning                                               6-10 %

Brotschning                                                       8-10 % 


Förpackning: 20L, 200L


Produktblad