GULF BIOCURE

GULF BIOCURE

GULF BIOCURE    

GULF BIOCURE LH är en lågskummande, högpresterande baktericid som stoppar och hämmar tillväxt av alla typer av organismer i skärvätskor och andra vattenbaserade system.
Produkten används antingen för att rädda system som angripits och redan degenererat eller preventivt i system i utsatta miljöer. Gulf Biocure LH är effektivt mot aeroba och anaeroba bakterier, jäst och svamp.
Notera att när det gäller hårt angripna system rekommenderar vi att man i första hand byter ut den angripna vätskan. I dessa fall ska GULF SYSTEM CLEANER läggas i systemet innan
det töms och rengörs.
Dosering:  
När GULF BIOCURE LH används i preventivt syfte tillsätts, beroende på omständigheterna, 1-2 liter per 1000 liter brukslösning. Om brukslösningen redan är degenererad fördubblas dosen. Upprepa vid behov. Tillsätts i den del av systemet där flödet är som starkast.

Utseende: 
Gulaktig klar vätska med karakteristisk lukt.
pH-värde:  
GULF BICURE LH har ett neutralt pH vilket medför
mindre risk för hudirritation jämfört med motsvarande
produkter med högt pH värde.
Hantering: 
GULF BIOCURE LH är ett kraftigt verksamt medel
som ska hanteras med försiktighet och respekt.


Förpackning:    5 L


Produktblad