GNISTVÄTSKA EDM

GNISTVÄTSKA EDM

GNISTVÄTSKA EDM  

Mycket låg avdunstning  

Aromatfri gnistvätska baserad på N-paraffiner med hög flampunkt och låg avdunstning.   

  • Mycket låg avdunstning
  • Baserad på n-paraffiner
  • Lätt biologiskt nedbrytbar

Flampunkt:   ca 75°C     

Självantändningstemperatur:   ca 200°C.     

Säkerhetsdatablad    

 

Art.nr:  

25L       H1734  

205L     H1735