GEJDEROLJA TOTAL

GEJDEROLJA TOTAL

DROSERA 68   

Gejderolja för horisontella gejdrar      

Kan användas till styrspåren på verktygmaskiner i alla hastighets- och belastningsförhållanden, hydrauliska kretslopp för hydrauliska pumpar och motorer, tillspänningsanordninger av alla slag med eller utan våt elektromagnetisk koppling, höghastighetsmaskinspindlar (Nivå 5, 10, 15, 22) och spindlar med väldigt höga hastigheter (Nivå 2) samt att det är särskilt lämpligt för centraliserade smörjsystem.