FÖRBANDSSKÅP VARIANT

FÖRBANDSSKÅP VARIANT

FÖRBANDSSKÅP VARIANT  

Klassiskt förbandsskåp

Finns i flertalet varianter för att vara anpassad till skador som förekommer på olika platser.


3011    Restaurang & Livs
3012    Industri & Bygg
3013    Lager & Offentlig miljö
3014    Plus
3017    Enbart skåp