FOODMAX AW PAO

FOODMAX AW PAO

MATRIZ FOODMAX AW PAO  

PAO-baserade syntetiska oljor för livsmedelsindustrin   

Foodmax AW PAO är formulerad med speciellt utvald syntetisk basolja i kombination med den senaste additivtekniken. 

Foodmax AW PAO är giftfri.  Foodmax AW PAO är lämplig för applikationer där tillfällig kontakt med livsmedel eller råvaror under produktionen är möjlig. 

Foodmax AW PAO är NSF godkänd.

Tack vare sin sina höga prestanda och noga utvalda tillsatser kan Foodmax AW PAO användas i de flesta applikationer inom tillverkningsprocessen inom livsmedelsproduktion och bearbetning.  


Användningsområden:

- Hydraulolja
På grund av deras utmärkta slitageegenskaper, kan den användas som hydraulvätska för båda
kraft och rörelseöverföring i maskiner. Foodmax AW PAO har högt viscositetindex, som gör att den är ypperlig i både höga och låga temperaturer.  

  

- Allmän smörjning
Foodmax AW PAO smörjmedel kan användas för all slags smörjning. Exempelvis på lager, glidbanor, kedjor och små mekanismer som behöver en hög prestandaolja som ger en ren och icke förorenande smörjning. Enkel applikation genom antingen automatisk eller manuell applisering.
- Antikorrosivt skydd.
Foodmax AW PAO kan användas som ett ljust antikorrosivt skydd av metall som kan komma i kontakt med mat, transportörer eller som släppmedel i tillverkningsutrustning, hantering av
metallburkar etc. 

- Kompressorolja 

Foodmax AW PAO kan användas som kompressorolja i både kolv- och skruvkompressorer.