FLOORMAT

FLOORMAT

FLOORMAT

Floormat är ett lågskummande rengöringsmedel för skurmaskiner.

För rengöring av alla typer av golv, från verkstadsgolv till kontor och butiker.


  • Dosering:   2,5 -  10%
  • pH-värde:   9,5
  • Färg:           Gul
  • Lukt:           Citron
  • Mängd:       10 liter