EQUIVIS HE 46

EQUIVIS HE 46

TOTAL EQUIVIS HE 46  

Internationella klassificeringar:     DIN 51.524-3 HVLP - ISO 11158 HV

Officiella specifikationer:        DENISON HF0 - DENISON HF1 - DENISON HF2


Hydraulolja för hydraulsystem som arbetar under höga temperaturer och tryckförhållanden. Lämpligt för hydrauliska system som används utomhus.
EQUIVIS HE 46 garanterar ett optimalt hydraulsystem och högsta tillförlitlighet jämfört med konventionell HM eller HV hydraulvätskor.
Hög och mycket skruvningindex, stabil viskositet som ger en högre smörjfilmens tjocklek, vilket garanterar en bättre slitageskydd under hela oljans livslängd. 
Mycket bra rost och korrosion skydd. Höga termiska och hydrolytiska stabiliteter för att säkerställa ett optimalt material skydd i kritiska arbetsförhållanden. 
Mycket hög oxidationsstabilitet ger en längre livslängd, vilket begränsar spilloljehandering och tillhörande underhållskostnader.