ENVIROCUT 40

ENVIROCUT  40

GULF ENVIROCUT 40    

Gulf Envirocut HL40 är en medelviskös syntetisk esterbaserad skär- och djupdragningsolja. Produktens sammansättning ger enastående smörjning och skärresultat samtidigt som den är operatörsvänlig och ger minimal dimbildning.
Användning: 
Gulf Envirocut HL40 är lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar som dimsmörjning, stansning, bockning, riktning, valsning samt skärande bearbetning såsom fräsning, svarvning, borrning, sågning och gängning.


Egenskaper - fördelar
• Hög resistens mot oxidation
• Biologiskt nedbrytbar
• Klorfri
• Lång livslängd
• Ger inga avlagringar


Typiska data och egenskaper: 
Utseende                                           Klar gul vätska
Densitet vid 20ºC [kg/dm3]                 0,92
Kinematisk viskositet vid 40ºC [cSt]     27
Flampunkt [ ºC]                                 >180
Pourpoint, [ ºC]                                 <-10


Produktblad