ELEKTRONIKRENGÖRING GREEN

ELEKTRONIKRENGÖRING GREEN

CONTACT CLEANER GREEN         

Elektronikrengöring    

Master Electronic Contact Cleaner Green avlägsnar polära föroreningar på elektronik och finmekanik samt tar bort fläckar av lödhartser och spritpennor som sitter på kretskort.

Electronic Contact Cleaner Green är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart
av utrustningen krävs.

Innehåller:       400 ml

Art.nr:              73014