DRAGVÄTSKA DDV 08

DRAGVÄTSKA DDV 08

DDV-08      

Helsyntetisk dragvätska 

DDV-08 är en helsyntetisk, fettfri dragvätska med extremt smörjande egenskaper. DDV08
är helt löslig i kallt vatten vilket är en fördel då man slipper tvättsteg med kemikalier och värme.
Lämplig för svåra dragningar i rostfritt men har även mycket goda egenskaper på stål, aluminium och övriga bearbetningsbara metaller.  

Viskositet:          400 cps(mm2/s) vid 40°C.

Dosering:            Används i koncentrat

 

Förpackningar:   210 L