DIESELTILLSATS

DIESELTILLSATS

DIESELINJEKTOR    

Power Up Diesel injektor är till för att blandas med dieselbränsle året runt.

FÖRDELAR MED POWER UP DIESEL INJECTOR:

Rengör spridare från sot och andra beläggningar för att uppnå max effekt.
Effektiv smörjning under alla årstider för spridare och dieselpump.
Höjer cetantalet, upptill 4 enheter.
Motverkar rost, korrosion och skumbildning vid tankning.
Motverkar paraffinutfällning och separerar effektivt vatten från bränsle.

Motverkar angrepp av dieselbakterier. Förlänger lagringstiden på diesel.

 

BRUKSANVISNING:

Dosering: 1 liter till 1000 liter diesel bränsle.

 

TEKNISK DATA:

Densitet 15°C kg/m3                             946

Viskositet vid 40°C mm2/S                    5,84

Viskositet vid 100°C mm2/S                  2,0

Flampunkt 79°C

Lägsta flyttemperatur                          < -51°C

 

FÖRPACKNING:       12X1L