DIESEL APPLIKATOR SPRAY

DIESEL APPLIKATOR SPRAY

DIESEL APPLIKATOR SPRAY 

Rengör hela ventil-och insugsområdet i dieselmotorer.

DIESEL APPLIKATOR SPRAY sprayas in i luftintaget med motorn igång och varm motor.

DIESEL APPLIKATOR SPRAY rengör:

  • spjällhus
  • ventiler
  • förbränningsrummet

Efter behandling ger det motorn:

  • mjukare gång  
  • bättre bränsleekonomi
  • mindre avgasutsläpp 

Skyddar mot korrosion. 

Instruktion:

Spraya i insugsområdet som ska rengöras medan motorn är varm och igång.

Åtgång:    400ml till ca 2 motorer 

Art.nr:        1911