CITROFOAM

CITROFOAM

CITRO-FOAM  

Högskummande fordonstvätt för användning med skuminjektor.     

CitroFoam är ett högskummande alkaliskt tvätt/avfettningsmedel som lämpar sig för tvätt av såväl fordon som fasader eller andra ytor.

Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter.

Kan också användas som bilschampo.


Tekniska data
Löslighet i vatten          Lättlösligt 
Färg                            Gul 
Lukt                            Citron 
Densitet (kg/m3)         Ca 1,06 
pH i koncentrat            Ca 12,4 
Kokpunkt                    100°C 
Lagring                       +15°C - +25°C