CASCADE SYSTEM CLEANER

CASCADE SYSTEM CLEANER

CARCADE SYSTEM CLEANER  

Rengöringsmedel för skärvätske tankar  

Högkoncentrerad maskinrengöring och steriliseringsvätska för skärvätsketankar.

  • Ultrahög prestanda
  • Effektiv mot bakterier och svampar
  • Avfettar
  • Rengör
  • Utmärkt korrosionsskydd
  • Lågt skum   

Effektiv även vid låga koncentrationer. 

 

Dosering:   
Normaldosering:  1 – 2 %
Heavy Duty:         3 – 4 %
Hanteringsråd:   
Tillsätt produkten vid ett ställe med högt flöde för att säkerställa god blandning. 

För optimal rengöring, låt produkten ska ligga kvar i systemet i 24 timmar innan systemet töms och fylls på igen.
Maskinen kan fortfarande användas under rengöringsprocessen men extra försiktighet bör iakttas vid hanteringen
kylvätska, handskar rekommenderas. 

Känsligt material som aluminium och gulmetall bör inte köras under rengöringsprocessen.  

Ph-värde vid 5% inblandning:  9,6

Innehåller:  5 L