TILLBEHÖR HYDRAULISKA MOMENTDRAGARE

TILLBEHÖR HYDRAULISKA MOMENTDRAGARE

TILLBEHÖR HYDRAULISKA MOMENTDRAGARE   

Momento har även ett program med tillbehör för hydrauliska momentverktyg oberoende av tillverkare.

Reduceringshylsor (R)    

Mothållshylsor (BUW)   

Säkerhetsmuttrar (SN)  

Momento also offer a program with accessories for hydraulic
torque tools regardless of manufacturer.

The Reducing Inserts(RI), Back-Up Wrenches (BUW) and Safety Nuts (SN).