BIOMULTIS EP2

BIOMULTIS EP2

TOTAL BIOMULTIS EP2    

Biologiskt nedbrytbart fett

Specifikationer:  ISO 6743-9: L-XCEEB  DIN 51502: KP2K-30

BIOMULTIS EP 2 är avsedd för väg och offroad applikationer i miljökänsliga områden som jordbruk, offentliga arbeten, skog, inlandet och sjöfart.

BIOMULTIS EP 2 är ett universalfett, speciellt framtagen för smörjning av lager, slide lager eller kardanknutar. BIOMULTIS EP 2 är anpassad för smörjning av applikationer som arbetar i våta, dammiga och/eller torra betingelser och med medel belastning och måttlig hastighet i transporter, jordbruk och terrängfordon. 


BIOMULTIS EP 2 är utvecklat för förlustsmörjning med mycket höga miljörestriktioner. 

På grund av sin mångsidiga karaktär, kan BIOMULTIS EP 2 ersätta ett stort antal olika fetter, så att lager rationalisering och förenkling av underhållet. 

Bildar en varaktig smörjfilm med en god motståndskraft mot vatten och variation av temperaturen resulterar i minskning av underhåll och stilleståndstid kostnader.

Blandbar med de flesta andra konventionella tvålfetter.

BIOMULTIS EP 2 innehåller inte bly eller andra tungmetaller som anses skadliga för människors hälsa och miljön.

BIOMULTIS EP 2 är ett fullständigt nedbrytbara fett, med låg toxicitet för vattenlevande organismer och innehåller mer än 50% av förnybara råvaror.