BINOL SPRAY 12 MINIMALSMÖRJNING

BINOL SPRAY 12 MINIMALSMÖRJNING

BINOL SPRAY 12

Minimalsmörjning 

Binol Spray 12 är en icke vattenblandbar skärolja baserad på förnyelsebara råvaror.
Produkten är lätt biologiskt nedbrytbar i mark och vatten, ej klassad som toxisk för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande. Den är dessutom märkningsfri.
Binol Spray 12 används vid allmän metall-bearbetning, tex kapning, borrning. 

  • Produkten är avsedd att användas i s.k. minimal-smörjningsapplikatorer av typen Accu-Lube, dimsmörjning m.fl.


Den speciella doseringsutrustningen i kombi-nation med oljans unika smörjförmåga innebär att förbrukningen blir utomordentligt låg, ned till ca 20 liter/munstycke och år.
Binol Spray 12 är lämplig för bearbetning av järn- och aluminiumlegeringar.
Binol Spray 12 kan även användas vid bearbetning av aluminium som värmebehandlas i efterföljande processer. Vid rätt dosering av oljan behövs oftast ingen avfettning eller rengöring av detaljerna före behandlingen.  

PRODUKTBLAD

Art.nr:   

  • 200L    2950403
  • 5L        2950408