BETONGLÖSARE

BETONGLÖSARE

BETONGLÖSARE      

Surt rengöringsmedel för borttagning av betong  

Betonglösare är ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg, väggar mm. 

Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror.

Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. 

Betonglösare späds normalt med vatten. Spädningsförhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig  dosering är spädning med 50% vatten men Betonglösare kan även användas i koncentrerad form.

Med ökad koncentrationen  och förlängd verkningstid, som normalt är mellan 30-40 minuter, förbättras effekten  vid arbete med  extra tjocka och hårda betongskikt.

Betonglösare pålägges med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.


Data:

Löslighet i vatten:                Lättlösande

Färg:                                  Gul transparant

Doft:                                  Svag egendoft

Densitet:                            1120 kg/m3

pH-värde (konc)                  2

Kokpunkt:                           100°C