KALLAVFETTNING Standard

KALLAVFETTNING Standard

Kallavfettning Standard Lågaromatisk.

Kallavfettning Standard är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.
Egenskaper
Kallavfettning Standard innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den endast har en liten egendoft som medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.
Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 
Bruksanvisning
Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten.
Dosering
Produkten används outspädd.

Tekniska data
Färg                  Klar vätska
Densitet            Ca 0,83        
Aromathalt        Max 0,5
Flampunkt         Ca 65°C
Lagring            +15°C - +25°C