KALLAVFETTNING Premium

KALLAVFETTNING Premium

Kallavfettning Premium, Medelaromatisk.

Kallavfettning Premium är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar starkt nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett.
Egenskaper
Kallavfettning Premium innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. Dock blir effekten bäst vid applicering på torr yta. Produkten är medelaromatisk och har därför en relativt kraftig egendoft. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.
Oljeseparering
Produkten separerar snabbt från vatten. 
Bruksanvisning
Spraya på med lågt tryck och låt verka ett par minuter. Skölj sedan med vatten.  
Dosering
Produkten används outspädd.

Tekniska data

Färg              Klar vätska
Densitet         Ca 0,83        
Aromathalt    Max 17%
Flampunkt     Ca 65°C
Lagring          +15°C - +25°C