DEX 4 AMARA

DEX 4 AMARA

5640 DEX 4 montagehandske.     

Smi­dig tunn mon­ta­ge­hands­ke i ma­te­ri­al ama­ra/ny­lon.

Syn­te­tiskt lä­der som är tvätt­bart och som "an­das".

Handsken har hög kom­fort och är även lämp­lig för per­so­ner som är käns­li­ga för krom.


Storlek:  6-11    

Pris:        28:- / par 

               Vid köp av min. 120 par   22:- /par