ALTIS EM 2

ALTIS EM 2

TOTAL ALTIS EM 2           

Höghastighetsfett för bl.a elmotorer

ALTIS EM 2 är speciellt lämplig till lager i elektriska motorer.

ALTIS EM2 är förtjockat med Polyurea vilket gör att det klarar väldigt höga varvtal

Lämpligt för smörjning av lager, glidskenor, kuggstänger utsatta för höga temperaturer i torra och lätt fuktiga omgivningar, lager i elmotorer, generatorer, lager i torkar, pumpar, ugnsbanor och alla övriga tillämpningar med höga varvtal vid som hög temperatur.


  • ISO 6743-9:     L-XBFEA 2
  • DIN 51 502:     KP2R-20


Mycket god stabilitet både vid lagring och användning
Kan lätt pumpas och injiceras
Utomordentliga egenskaper både vid hög och låg temperatur
Utmärkt vidhäftning till metaller
Utmärkta egenskaper mot rost och korrosion
Utmärkt temperaturstabilitet kopplat med utmärkt reversibilitet.


ALTIS EM 2                                    Metod                   Enhet                      ALTIS EM 2
Förtjockningsmedel                          -                            -                              Polyurea
Basolja                                            -                              -                              Mineralsk
NLGI-klass                                     ASTM D 217           -                              2
Färg                                               Visuellt                     -                              Grön
Konsistens                                     Visuellt                    -                              Slät
Drifttemperatur                                   -                         ºC                            -20 till 180
Penetration, 25 ºC                          ASTM D 217           0,1 mm                  265 - 295
Livstidstest. 149 ºC                         ASTM D 3336        Timmar                 > 1300
Korrosionsskydd SKF-EMCOR      DIN 51 802             Klassificering           0-0
Droppunkt                                       IP 396                     ºC                         > 260
Viskositet (basolja), 40 ºC              ASTM D                  445 mm2/s               n.n
FAG-FE9 3000/1.5/170 ºC             DIN 51 821              Timmar F10/F50,     > 225
Oljeurskiljning 168 timmar, 40 ºC   DIN51 817/IP 121/   % massa                 < 1
                                                       NFT 60-191Produktblad