ALKYLAT BRÄNSLE 2T

ALKYLAT BRÄNSLE 2T

ALKYLATBENSIN 2T   

Miljöbränsle 2-takt  

ALKYLATBENSIN ÄR DET RENASTE PETROLEUMBASERADE BRÄNSLE SOM FINNS.

Alkylatbensinen innehåller inga s.k. aromater eller olefiner vilket bl.a. innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga s.k. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), minskar upp till 90% i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.

  • Alkylatbensin innehåller ingen etanol alls, inte ens de 5-10% som handelsbensin innehåller.

Jämfört med vanlig bensin så har alkylatbensinen dessutom en mycket bättre hållbarhet.

Vanlig handelsbensin som t ex 95 oktan förändras redan efter 3 månader medan Alkylatbensinen går att lagra i flera år. (Många maskiner som t ex gräsklippare och snöslungor står ofta utan att användas minst 6 månader om året och blir då svårstartade med vanlig bensin.)

Alkylatbensin kallas ofta för miljöbensin eftersom det är den renaste bensin som finns, den är 99% renare jämfört med vanlig handelsbensin. Det går att tanka en maskin med Alkylatbensin utan att tömma tanken eftersom den är blandbar med vanlig bensin.

Alkylatbensin är bättre för dig, din motor och naturen.

VEM KAN ANVÄNDA ALKYLATBENSIN?

Alkylatbensinen är bra för alla mindre motorer. Motorn håller sig renare inuti och du kommer att uppleva att din maskin blir mycket mer lättstartad när du inte har använt den på ett tag t ex efter vinter förvarning av gräsklipparen eller när motorsågen har fått vila ett tag.

Det är idag ofta ett krav från kommuner att deras maskiner skall tankas med Alkylatbensin då de värnar om de anställdas hälsa och miljön.  

Alkylat levereras endast i helpall   24 x 25 L  

Säkerhetsdatablad