AdBlue®

AdBlue®

AdBlue® 

I takt med att reglerna för utsläpp av kväveoxid (NOx) blir allt hårdare, kommer AdBlue® att krävas för alla nya dieselmotorer, inklusive lätta och tunga nyttofordon, maskiner för jordbruk, skogsbruk och industri.

Vi levererar en AdBlue® av mycket hög kvalitét, en mycket ren blandning av 32,5 % urea i vatten som sprutas in direkt i avgaserna där det reducerar utsläppen av kväveoxider.


Finns i förpackningar:   10L, 200L, 1000L IBC